Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Изкуство без граници

  В тазгодишния международен пленер “Изкуство без граници” участваха над 50 художници от България, Русия, Германия, Турция и Пакистан. От Шуменския университет в пленера се включиха осем студенти от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство на Педагогическия факултет.

  Техният преподавател – проф. Благомир Папазов – беше поканен за жури на пленера заедно с негови колеги от Нов български университет и от Югозападния университет, както и с един от най-известните български художници във Виена проф. Стоимен Стоилов.

  Председател на журито бе известният български художник, който живее и твори в Париж – Никола Манев.

  Работите не студентите от Шуменския университет бяха високо оценени – всички се завърнаха с почетни грамоти от участието си в пленера в Несебър, а второкурниците Ирина Георгиева, Недялка Гочева-Динева и Добромира Димитрова бяха отличени и със специални награди.

  Публикувано на 08/11/2013