Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Излезе Уеб метричната класация на университетите в света за 2017 г.

    Излезе Уеб метричната класация на университетите (Webometrics Rankingof World Universities)в света за 2017 г. Това е една от най-популярните рейтингови системи за висше образование, наред с „Шанхайската“ класация Academic Ranking of World Universities (ARWU) и класацията Times Higher Education’s World University Rankings, “THE” – класацията на университетите в света на Томсън Ройтерс.

    В Уеб метричната класисация, която се базира на 4 групи индикатори, са представени 56 български държавни и частни висши училища, сред които, според комплексната оценка, Шуменският университет заема 17 позиция, изпреварвайки редица уважавани образователни институции – http://www.webometrics.info/en/Europe/Bulgaria.

    Публикувано на 28/06/2017