Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Изложба

  На 11 ноември (вторник) от 13.30 часа в галерия “Университетска” на Педагогическия факултет ще се открие изложба на студенти и преподаватели от Националния университет за изкуства в Букурещ.

  От 14.30 часа в зала 106 на Корпус 2 ще се състои публична лекция на доцент д-р Андрей Чиуботару от румънския Факултет за изкуства на тема „Съвременна графика“.

  Събитията се осъществяват като част от програмата на проект „Съвременни художествени практики“ с ръководител проф. Валери Чакалов.

  Автор на плаката е студентката от III курс на специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство Мира Димитрова.

  Публикувано на 11/11/2014