Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изложба

    До края на месец април в общинската художествена галерия “Петър Персенгиев” в гр. Нови Пазар преподаватели от Катедрата по педагогика на изобразителните изкуства на Педагогическия факултет и техни студенти представят своя изложба – живопис, графика и рисунка.

    В експозицията със свои творби участват проф. Благомир Папазов, доц. Димитър Балкански, гл.ас.д-р Светлозар Чилингиров и студентите от трети курс Ваня Шиячка, Добромира Димитрова, Мая Николова, Свилен Земеделски), второкурсникът  Георги Георгиев  и Ивелина Иванова – магистър в специалността Педагогика на пластичните изкуства.

    Изложбата е открита от директора на художествената галерия Борислава Борисова – възпитаничка на Шуменския университет.

    Публикувано на 30/03/2015