Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Изложба на катедра “Технологично обучение, професионално образование, предучилищна и начална училищна педагогика”

    Изложба на катедра “Технологично обучение, професионално образование, предучилищна и начална училищна педагогика” ще бъде открита на 17 май като част от програмата на XXIV-те Епископ-Константинови дни. Началото е 10 часа.

    Във фоайето на Корпус 2 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” преподавателите и студентите от специалностите “Предучилищна педагогика” и “Педагогика на обучението по техника и технологии” ще представят експозиция от изделия от различни конструктивни материали.

    Публикувано на 14/05/2017