Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Изложба на сръбски графици в галерия Университетска

  На 27 септември, в началото на втория ден от работата на традиционната международна научна конференция “Иновации в образованието”, организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет, в галерия Университетска беше открита изложба “Съвременна графика”.

  Показаните творби са от колекцията на Центъра за графично изкуство и визуални изследвания “Академия” на Факултета по изящни изкуства Белград. Сръбският академически център поддържа от няколко години партньорски отношения с Катедрата по педагогика на изобразителните изкуства в Шуменския университет. Двете научни и творчески звена обменят опит и практики.

  Сръбските графици, които бяха специални гости на научната конференция, не само подредиха изложбата, но и подариха картините си на Шуменския университет и на галерия Университетска.

  Още две изложения съпътстваха научния форум, и двете на специалност Педагогика на обучението по техника и технологии – кулинарното представяне “Обредни хлябове” и изложбата на модели на студентите и преподавателите от специалността.

  Публикувано на 27/09/2014