Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изложба на студенти след практика в Националния университет за изкуства в Букурещ

    Изложба на студентите Йоана Стоянова, Роман Попов и Борис Иванов от катедра „Визуални изкуства, теория и методика” ще бъде открита на 21 ноември в 11 часа. Платната са подредени в галерия „Университетска” на Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

    Изложбата е подготвена след практика на студентите в ателиетата на Националния университет за изкуства в Букурещ.

    Публикувано на 20/11/2017