Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Изложба от фонда на проф. Венета Вичева и представяне на книга