Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изложба от графики по есета на проф. дфн Христо Трендафилов

    Изложба от графики на Спартак Паскалевски, които са създадени по мотиви от цикъла есета “Триптих за Края” на проф. дфн Христо Трендафилов, ще бъде открита на 30 януари 2020 г. в Художествената галерия “Елена Карамихайлова” в Шумен. Началото е 17:30 часа.

    Публикувано на 28/01/2020