Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изложба Screen-painting in the Digital Era

    Изложба Screen-painting in the Digital Era ще бъде открита на 15 февруари в 11,30 часа в галерия „Университетска” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В нея участват студенти от Катедрата по текстилно изкуство и дизайн във Факултета по декоративни изкуства и дизайн на Националния университет на изкуствата в Букурещ.

    Проектите им са подготвени в лабораторията за текстилно отпечатване на Катедрата. Ще бъдат показани произведения, направени чрез печат върху гладки повърхности на рисунки, които са били обработени или директно разработени с помощта на дигитални приложения. Творбите са фокусирани върху специален разтвор за пластично рисуване, който е разработен в Катедрата по текстилни изкуства и дизайн.

    Публикувано на 14/02/2018