Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Изложба „Жените в астрономията“

  Изложбата „Жените в астрономията“ е експонирана от 6 март 2019 г. във фоайето на втория етаж на Корпус 1 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тя е част от програмата на Астрономическата обсерватория на Университета, посветена на 100 години от създаването на Международния астрономически съюз.

  Изложбата се състои от 30 фотоса на жени-учени със сериозен принос в наблюдателната и изчислителна астрономия: от Каролин Хершел, през Хенриета Левит, Маргарет Бърбидж, Сесилия Пейн-Гапошкин, Уилямина Флеминг и Ани Кенън до Джоселин Бел.

  Повечето от тези жени са били изправени пред почти непреодолими пречки да се сдобият с образование, възможности за професионално развитие и отличия. Но благодарение на своята амбиция, отдаденост на науката и изключителни професионални качества те са постигнали революционни постижения, без поддръжката на обществото и противопоставяйки се на установените порядки.

  Снимките са придружени с текст, даващ информация за живота и приносите на тези жени в астрономията, както и в борбата им за правата на жените в науката.

  Публикувано на 06/03/2019