Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Изследователски колектив от Белград в Шуменския университет

    От 26 до 29 май в Шуменския университет пристига на работно посещение сръбски изследователски колектив от Института по експериментална фонетика и патология на говора и действащият към него център за усъвършенстване на житейските активности.

    Домакини на визитата са Лабораторията по приложна лингвистика към Факултета по хуманитарни науки и Катедрата по специална педагогика на Педагогическия факултет. Поводът на посещението е договарянето на условията на предстоящо научно сътрудничество.

    Публичната среща с гостите от Белград, на която те ще презентират своята дейност, ще се състои на 27 май (понеделник) от 15.00 ч. в зала 211 на Корпус-2.

    Публикувано на 26/05/2013