Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Изяви и отличия на студентите филолози

  В рамките на тазгодишния календар на Епископ-Константиновите дни в Шуменския университет Катедрата по български език на Факултета по хуманитарни науки организира за втори път състезание в три кръга по български правоговор,

  В аудитория „Проф. д-р Петър Пашов”, носеща името на един от кодификаторите на българския правоговор, първокурсниците от две специалности – Българска филология (БФ) и Българска филология с Библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване (БФБИДК) – премериха сили в преодоляването на важната и трудна проблематика на съвременния стандарт.

  Нивото на участниците бе високо и равностойно – всички достигнаха до финалния кръг. Специални поздравления заслужава полската студентка Катажина Лисон от университета в Лодз, бъдеща българистка.

  Журито в състав проф. д-р Добрина Даскалова и гл. ас. д-р Красимира Колева (организатор на олимпиадата) бе затруднено да определи най-добрите в двете категории – отборно и индивидуално участие. По-добре се представи отборът на новата специалност (БФБИДК). В индивидуалното класиране първо място спечели Мила Милчакова (БФ). Второ място зае Иван Малчев, трето – Нели Янкова (и двамата от БФБИДК).

  Седмица по-късно студентката Йозлем Искренова от ІІІ курс на специалността Българска филология се представи успешно и спечели трета награда на Седемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, проведена в гр. Пловдив. Авторитетното жури от хабилитирани преподаватели от Пловдивския университет и от БАН даде висока оценка на доклада й на тема „Мюсюлмански лични имена в Община Шумен”. Научен ръководител  на младия филолог е проф. д-р Кина Вачкова.

  Състезанието беше оспорвано – в него участваха студенти от Софийския университет ”Св. Климент Охридски, Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”, Великотърновския университет ”Св. св. Кирил и Методий”, Югозападния университет ”Неофит Рилски” и Тракийския университет.   

  Публикувано на 04/06/2015