Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Кампания за Световния ден без тютюнопушене

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ отново бе партньор на Регионалната здравна инспекция в Шумен в инициативите по повод Световния ден без тютюнопушене – 31 май. Световната здравна организация всяка година подчертава рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, като мотото за 2022 г. е Тютюнът – заплаха за нашата околна среда.

  28 граждани на възраст от 24 до 72 г. бяха консултирани в изнесения кабинет на РЗИ в Ректората на 30 май 2022 г. В рамките на скрининговата кампания бе измерван въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с уред „Smoker Lyzer”.

  Тази година кампанията на РЗИ – Шумен е съвместно с РИОСВ – Шумен и Общински здравен център гр. Шумен и ще продължи до 30 юни 2022 г.

  Публикувано на 30/05/2022