Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Кариерен ден в Шуменския университет

    Кариерен ден ще се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” на 21 февруари от 13,30 часа в зала 118 на Корпус 1.

    Темата е „Мотивация за търсене на работа”.

    Инициативата е съвместна с Агенцията по заетостта и Дирекция „Бюро по труда”.

    Публикувано на 16/02/2017