Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ на 25 години

  Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ отбеляза 25 години от създаването си с изложбата „Код: Визуално“. Тя бе открита на 4 декември в Градската художествена галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен. Със свои произведения участват над 100 преподаватели, студенти и бивши възпитаници на катедрата. Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на общинския фонд „Култура“ в Шумен.

  Началото е поставено през 1986 година. След издържан конкурс за асистент е назначена Таня Йорданова, която отговаря за сектор „Изобразително изкуство“. Към нея в различни периоди се присъединяват художниците Сийка Туршиджиева и Христо Дочев, по-късно са назначени Благомир Папазов, Мария Пеева и Бранимира Тодорова. Освен преподавателската работа секторът обезпечава и естетическото оформление на интериора и екстериора на Педагогическия факултет и на централната сграда на Университета.

  С решение на Академическия съвет от 26 ноември 1993 г. се разкрива специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“. Ръководители на катедрата през годините са били доц. д-р Герасим Стоилов, проф. д-р Благомир Папазов, доц. Минчо Минев, доц. Иван Кънчев и проф. Валери Чакалов. Членове на катедрата в настоящия момент са проф. Валери Чакалов, проф. д-р Димитър Чолаков, проф. д-р Димитър Балкански, доц. д-р Ростислава Тодорова-Енчева, доц. д-р Светлозар Чилингиров, преподавател ас. д-р Камен Теофилов, преподавател Любен Генов и преподавател Румен Богданов.

  Стотици подготвени учители по изобразително изкуство, художници, дизайнери, изложби, съвместни прояви със студенти и преподаватели от Румъния, Турция, Сърбия и други страни, договорите с девет университета по програма „Еразъм+“, ежегодните награди „Розалина Трутман“ за постижения във визуалните изкуства, годишните награди „Фикосота“, студентският видео арт фестивал са само част от богатата визитка на катедрата през годините на съществуването й.

  Публикувано на 05/12/2018