Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Катедрата по турски език и литература чества 20-годишнина

  По случай годишнината на 18 декември (вторник) в 10 часа в Ректората започва работа юбилейна сесия “Тюркологични четения – 2012”.

  Специални гости на научния форум са ректорът на тракийския университет в Одрин-проф. д-р Юнер Юрюк, зам.-ректорът – проф. д-р Реджеп Дуймаз и зам.-председателят на

  Института по тюркология “Юнус Емре” – д-р Аднан Текшен. На четенията ще присъства и консулът на Република Турция в България – Джем Улусой.

  Във връзка с 20-годишнината, вчера беше подписан договор за съвместно сътрудничество и взаимопомощ между Шуменския университет и Института “Юнус Емре”  в Анкара, съгласно който Институтът ще осигурява лектори от Турция за нуждите на Катедрата по турски език и литература и ще подпомага студенти и преподаватели за участие в организирани  семинари и курсове по турски език, ще предоставя и литература на турски език. От своя страна Шуменският университет ще подпомага обучението по български език на студентите от Тракийския университет в Одрин като осигурява лектори. Ще бъдат организирани и съвместни научни мероприятия, срещи и инициативи.

  Публикувано на 18/12/2012