Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Колежът в Добрич изпълни приема на студенти за новата учебна година

  100 процента е изпълнен приемът на студенти за новата учебна година в Колежа в Добрич. Няма нито едно свободно място в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър за специалностите Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Информатика и информационни технологии и Растителна защита, в които се осъществява прием в учебното заведение.

  В 35 специалности на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, редовна форма на обучение, има свободни места. Това са: Българска филология, Английска филология, Руска филология с бизнескомуникация, Турска филология с бизнескомуникация, Приложна германистика, Приложна лингвистика (АЕРЕ), Приложна лингвистика (ТЕРЕ), Журналистика и реклама, Връзки с обществеността, История и география, Теология, Бизнес математика, Бизнес информатика, Компютърна информатика, Компютърни информационни технологии, Математика и информатика, Астрономия и метеорология, Медицинска химия, География и регионална политика, Биология и химия, Биология и физика, География и биология, Туризъм, Педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език (Английски), Специална педагогика, Социална педагогика, Педагогика на обучението по музика, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Педагогика на обучението по техника и технологии, Комуникационни и информационни системи, Компютърни технологии за автоматизация на производството, Инженерна логистика, Системи за сигурност, Геодезия.

  Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит от Шуменския университет или друго висше училище, с оценка от държавен зрелостен изпит или да се явят на допълнителен изпит на 11 август, петък.

  Срокът за подаване на документи е до 10 август, включително, в Центъра за кандидатстудентска дейност в Корпус 1.

  Публикувано на 08/08/2017