Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Концерт „Да бъдем заедно“ в Педагогическия факултет

    Концерт „Да бъдем заедно“ се състоя днес в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Той се проведе в зала „Панчо Владигеров“ на факултета и бе организиран от катедрата „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“.

    В концерта участваха студенти от специалността „Педагогика на обучението по музика“, ученици от Средно училище “Сава Доброплодни” в Шумен, ученици от Националната гимназия по хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски”, Варна, ученици от Средно училище с разширена и профилирана подготовка по музика, хореография и изобразително изкуство “Свети Климент Охридски”, Добрич, детският фолклорен ансамбъл “Шарено герданче” в Търговище и ученици от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Разград.

    Публикувано на 01/12/2016