Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Концерт-лектория “Танцът в музиката”

    Студенти и преподаватели от специалност Педагогика на обучението по музика на Педагогическия факултет предлагат своеобразна разходка в света на танцувалната музика.

    Концертът-лектория “Танцът в музиката” ще се състои на 12 декември (четвъртък) от 13 часа в зала „Панчо Владигеров” на Корпус 2. В него ще вземат участие изявени студенти от  класовете на гл. ас. М. Рачева и гл. ас. Ж. Кацарова: Севдалина Тодорова – флейта, Зероника Гостанян – флейта и Евридика Вълчева – пиано. С изпълнения на популярни творби те ще се опитат да разкрият част от историята, многообразието и магията на музикално-танцовото изкуство. Към тях ще се присъединят и колегите им Ангел Андонов, Павлина Христова и Мария-Екатерина Андреева.

    Събитието е част от проект на Катедрата по музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство.

    Публикувано на 10/12/2013