Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конференция „Музеите на Азербайджан”

    Конференция „Музеите на Азербайджан” ще се проведе на 28 септември в Дома на Европа в София. Тя е организирана от Посолството на Азербайджан в България и е посветена на 25-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

    Конференцията е по проект „Обединена Европа и световното културно наследство” и ще премине под патронажа на Министерството на културата и туризма в Република Азербайджан и Министерството на културата в България, в партньорство с Българската културна фондация „199”. По покана на Нейно превъзходителство д-р Наргиз Гурбанова в работата й ще вземе участие зам.-ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” доц. д-р Константин Константинов.

    Директорът на Азербайджанския музей на килимите г-жа Ширин Меликова и д-р Алла Байрамова, директор на Държавния музей на музикалната култура, ще представят богатото културно наследство и музейните традиции на родината си.

    Публикувано на 27/09/2017