Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за есе „Что я знаю о России?“

  Центърът по русистика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за есе на тема: „ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИИ?”. Конкурсът има за цел да обедини всички ученици от средните училища и професионалните и профилирани гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, и да обогати знанията им в тази област. Конкурсът се провежда за седми път. Това издание ще премине под надслова ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ.

  Участието в конкурса предполага разработване на текстов материал по темата на конкурса. Краен срок: 1 март 2020 г.

  Представянето на презентация или друг илюстративен материал към основния текст носи на автора допълнителен бонус.

  Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от университетски преподаватели по утвърдени критерии. Максималният брой точки е 80.

  Всички участници, събрали 60 и повече точки, ще получат грамота за участие в три степени. Участниците от 12 клас, освен това, ще получат сертификат на Шуменския университет, който удостоверява, че притежателят на сертификата може да бъде записан за студент в специалностите с руски език на университета.

  Конкурсът се провежда със съдействието на РУО на МОН – гр. Шумен.

  Публикувано на 20/01/2020