Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за есе на Международния фонд за тюркска култура и наследство

  Международният фонд за тюркска култура и наследство обявява международен конкурс за есе “Нека защитим нашия свят: традициите на тюркския свят”.

  Конкурсът е предназначен за студенти, обучаващи се във висши училища. Целта му е да насърчи студентите, които учат в различни области, да изучават богатата история, културно наследство, традиции, национални и духовни ценности на тюркския свят, който обединява повече от 250 милиона души и да популяризират тези ценности.

  В същото време целта на конкурса е да насърчи способността на талантливите млади хора да изразяват, пишат и изказват идеите си, да създава условия за реализиране на техния потенциал.

  Победителите ще бъдат наградени с грамоти и награди.

  Крайният срок за участие в конкурса е 15 май 2020 г.

  Конкурсът е в отговор на пандемията от коронавирус (COVID-19), пред която е изправен светът. „Всеки трябва да разбере своята гражданска отговорност, да бъде изпълнен със съчувствие към обществото, използвайки наличните ресурси, да се опитва да прекара този период продуктивно и творчески. Наред с опазването на физическото здраве на хората, голямо значение има и духовното обогатяване. В този контекст, взимайки предвид важността на индивидуалното развитие на младежите, за ефективното използване на свободното време, е обявеният конкурс“, съобщават от Международния фонд за тюркска култура и наследство.

  Международният фонд за тюркска култура и наследство е създаден на IX среща на върха на държавните ръководители на тюркоезичните страни, проведена на 3 октомври 2009 г. в Нахчъван, Азербайджан, а на 23 август 2012 г. в Бишкек е подписан Устав на фонда.

  Международният фонд за тюркска култура и наследство, чиито страни-членки са Азербайджан, Турция, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, а Унгария е държава-наблюдател, започва да функционира и изпълнява своите задължения след Петата среща на върха на Съвета за сътрудничество на тюркскоговорящите страни на 11 септември 2015 г. в Астана.

  Фондът защитава, изучава и насърчава турската култура и наследство чрез подкрепа и финансиране на дейности, проекти и програми. Фондът се намира в град Баку, столицата на Република Азербайджан. С подкрепата на Фонда се предприемат мерки за опазване и популяризиране на историческото и културното наследство на тюркоезичните народи. Фондът сътрудничи с образователни, научни и културни институции на Италия, Франция, Германия, Швейцария, Литва, Унгария, Русия, Аржентина, Бразилия и други страни, както и редица международни научни и културни организации. Искаме да припомним, че миналата година във връзка с честването на трихилядолетния празник Новруз в България, Фондът и Посолството бяха организирали изложба и концерт в София и Кърджали.

  Публикувано на 24/04/2020