Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конкурс за есе по случай Световния ден на социалната работа

    Конкурс за есе по случай 21 март – Световен ден на социалната работа, обяви катедра „Социална работа” в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Темата е на Международната федерация по социална работа за 2017 година: „Насърчаване на общността и устойчивостта на околната среда”като в нея се визира определена общност, към която студентите насочват своя научен интерес.

    Срокът за представяне на есета е до 25 март на e-mail: r.mihaylova@shu.bg. Обемът им трябва да е до 5 страници. Класираните от първо до трето място ще бъдат издадени на 1 април в електронното индексирано, реферирано и с импакт фактор списание www.sociobrains.com.

    Публикувано на 15/03/2017