Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+”

  Центърът за международно сътрудничество в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” обявява конкурс за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение (със средна продължителност 5 месеца), по програма „Еразъм+“ за зимния семестър на академичната 2017/2018 година.

  Кой може да кандидатства?

  Бакалаври, магистри и докторанти записани за обучение (редовна или задочна форма) в Шуменския университет.

  Къде се провежда мобилността?

   Мобилностите ще се проведат в страна-участничка в програмата, с която Шуменският университет има сключен договор. Пълният списък и онлайн формулярът за кандидатстване са на адрес: http://erasmus.shu.bg/bg/partniori/

  Каква финансова подкрепа ще получа?

  Всички студенти, които участват по програмата, получават финансова подкрепа (грант) за периода на обучение в чужбина на база месечна ставка.
  Към момента на кандидатстването за мобилност с цел обучение кандидатите следва да имат завършени минимум два семестъра от следването си в ОКС Бакалавър.
   

  Необходими документи за кандидатстване:

  • * Уверение с данни за успех, което да удостоверява успешно положени всички изпити по учебен план до момента;
  • * Заявление за участие в конкурса по образец, достъпен в сайта на програма „Еразъм+“ erasmus.shu.bg;
  • * Автобиография на български език;
  • * Мотивационно писмо на български език;

  Срокът за подаване на документи е от 7 март 2017 г. до 16 март 2017 г.


  „Център за международно сътрудничество“
  • Kабинет 106 в сградата на Ректората
  • E-mail: erasmus@shu.bg,
  • Телефон: 054/ 832 101, 0895 553 408

  Нурай Иззет – Административен Еразъм координатор

  Елица Станачкова – Еразъм координатор

  Публикувано на 09/03/2017