Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за стипендии „Гипсън“

  Международна фондация „Свети Свети Кирил и Методий“ и Американска фондация за България обявяват конкурс за 25 стипендии „Гипсън“ по 2000 лева годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности.

  Кандидатите трябва да записани в първи курс на университети в България през учебната 2019-2020 година. 

  Основни изисквания към кандидатите:

  Да са студенти в първи курс през учебната 2019-2020 г;

  Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;

  Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;

  Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;

  Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

  Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 8,000 лева.

  Регламентът е публикуван в сайта на Международна фондация „Свети Свети Кирил и Методий“.

  Документите се подават до 11 ноември 2019 г.

  Публикувано на 21/10/2019