Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Кръгла маса „Иновативни аспекти при преподаването на руския език като чужд“

  Катедрата по руски език към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира за поредна година кръгла маса на тема „Иновативни аспекти при преподаването на руския език като чужд“. Кръглата маса ще се проведе на 28 ноември 2020 г. от 10:00 часа в онлайн-формат (присъединяване с Google Meet meet.google.com/txw-pxfq-szp).

  Лектори са проф. дпн Дана Казимировна Бартош от Московския държавен педагогически университет в Русия и доц. д-р Наталия Владимировна Мисник от Националния медицински университет в гр. Киев, Украйна. Модератор е доц. д-р Милена Палий, специалист по методика на обучението по руски език. Докладите са посветени на актуална тематика:

  1. Проф. дпн Дана Казимировна Бартош „Дискуссия как интерактивная технология в обучении по РКИ“
  2. Доц. д-р Наталия Владимировна Мисник „Инновативные образовательные практики в онлайн обучении языку как иностранному“.

  След докладите е предвидена дискусия. Участие в Кръглата маса са заявили преподаватели от КРЕ, докторанти, студенти-русисти и учители по руски език от страната и региона. Желаещите участници могат получат и сертификат от Центъра за продължаващо образование към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 24/11/2020