Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Кръгла маса на Студентското краеведско дружество

    Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” в Шумен бе домакин и съорганизатор на поредната изява на студентите краеведи, подкрепена и от Държавен архив – Шумен. По актуалната тема на кръглата маса „Краезнанието, филологическото образование и електронните ресурси” младите краеведи се готвят от средата на миналата година, когато започна работата им в двата института в рамките на проекта “Студентски практики”. (Шуменския университет е партньор по проекта с бенифициент Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.)  Изборът на практиката и подборът на студентите бяха свързани със съвместна дейност, чийто резултат са ежегодните студентски краеведски четения.

    В докладите и в изказванията на участниците в кърглата маса бяха засегнати различни аспекти на темата. По основните въпроси говориха научният ръководител на Дружеството Красимира Колева (Филологическото образование и е-ресурсите) и специалистът от Регионалната библиотека д-р Данко Георгиев („Шуменският край” – краеведският сайт на Регионалната библиотека “Ст. Чилингиров”). На спецификата на работата с дигиталните фондове на Държавния архив в Шумен бе посветена презентацията на абсолвентката Диана Славчева. Предмет на студентските разработки от втори, трети и четвърти курс на специалност Българска филология и четвърти курс Журналистика бяха въпроси, свързани с практическата работа по създаването на електронни краеведски ресурси в двата богати на материали института.

    Марияна Петкова, специалист в Отдел „Краезнание” на Регионалната библиотека и модератор на кръглата маса, подчерта голямата обществена значимост на този тип дейност и поздрави студентите за високите им резултати в краеведската дейност и за приноса им по време на работата в реална работна среда.

    Публикувано на 29/04/2014