Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Кръгла маса на тема „Конкурентоспособност на Шуменския университет в контекста на актуалните тенденции в управлението на висшето образование“

  На 04.12.2020 г. в рамките на университетски проект по качеството на образованието РД-08-123/03.02.2020 „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги  (2015-2020)“ се състоя онлайн кръгла маса на тема „Конкурентоспособност на Шуменския университет в контекста на актуалните тенденции в управлението на висшето образование“ с участието на изследователи от проекта, членове на Университетската комисия по качеството, на факултетните комисии по качеството и институционални одитори от ОСЗ.

  Модератор на кръглата маса беше доц. д-р Росица Михайлова – Председател на Университетската комисия по качеството на образованието. В кръглата маса се включиха също доц. д-р Росица Давидова и доц. д-р Чавдар Сотиров – заместник-ректори на Шуменския университет.

  Доц. д-р Стефка Калева, зам.-ректор по акредитацията и качеството, запозна участниците в кръглата маса с актуалните акценти в държавната политика в сферата на висшето образование, а доц. Росица Михайлова представи основните резултати по проекта.

  Програмата на кръглата маса продължи с майсторски клас с лектор доц. д-р Петър Боянов, свързан с котфигурирането на изпитни тестове, интегрирани към университетската платформа за обучение в електронна среда, в който взеха участие 51 от участниците в кръглата маса.

  Публикувано на 07/12/2020