Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Кръгла маса по проблемите на качеството на образованието

  На 17 декември 2019 г. от 10.00 часа в зала 309 на Корпус 1 се състоя традиционната кръгла маса по проблемите на качеството на образованието, която през тази година беше на тема „Информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – актуално състояние, проблеми, тенденции”.

  Кръглата маса се проведе в рамките на университетския проект по качеството на образованието РД-08-91/31.01.2019 г. „Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В нея взеха участие членовете на проекта, членовете на университетската и факултетните комисии по качеството на образованието, институционалните одитори.

  Модератори на форума бяха доц. д-р Стефка Калева – зам.-ректор по акредитацията и качеството на образованието, доц. д-р Пенка Кожухарова – ръководител на Центъра за проектна дейност и д-р Мариана Петева – ръководител на Университетска библиотека. В рамките на форума бяха представени ресурсите на вътрешната информационна система, университетската информационна мрежа Uninet, както и електронните ресурси на библиотеката.

  С едноминутно мълчание бе почетена паметта на д-р Цоньо Георгиев – автор на основните модули на вътрешната университетска информационна система, който ни напусна скоропостижно в навечерието на форума.

  Кръглата маса продължи с майсторски клас на тема „Работа в Гугъл класна стая”, ръководен от проф. д.п.н. Наталия Павлова и доц. д-р Красимир Харизанов, в който се включиха 37 от участниците във форума.

  Публикувано на 18/12/2019