Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Кръгла маса „Проблеми на преподаването на руски език в контекста на диалога на културите“

  Катедрата по руски език организира кръгла маса, посветена на проблемите на преподаването на руския език като чужд. Тя ще се проведе на 30 ноември 2019 г. от 10:00 часа в Актовата зала на Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Участие са заявили много преподаватели по руски език от Шумен и региона, а също така студенти от специалностите Руска филология с бизнес комуникация и Приложна лингвистика. В програмата са включени интересни лекции и мастър клас:

  • Лингвокултурният аспект в преподаването на руския език в училище – лектор проф. д-р Валентина Аврамова

   

  • Ролята на учебния превод при обучението по руски език като чужд – лектор доц. д-р Милена Палий

   

  Мастър клас: Основни лингвистични проблеми на превода – лектор доц. д-р Анна Николова

  Публикувано на 27/11/2019