Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Кръгла маса “Пролетни празници на духовността”

    Кръгла маса “Пролетни празници на духовността” се проведе днес в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” като част от програмата на Епископ-Константиновите дни. Тя се организира от Факултета по хуманитарни науки, катедра “История и археология” и специалност “Теология” за трети път. Със свои доклади се включиха студенти от I и II курс, специалност “Теология”. Кръглата маса приключи с дискусия.

    Публикувано на 09/05/2018