Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Кръгла маса “Реализацията на завършилите Шуменския университет – мониторинг, тенденции, проблеми”

  Кръгла маса на тема “Реализацията на завършилите Шуменския университет – мониториг, тенденции, проблеми” се проведе днес. Организатори са Центърът по качество на образованието и Университетската комисия по качеството. В работата на кръглата маса взеха участие членовете на Факултетските комисии, на Комисията по качеството на Колеж-Добрич и ДИКПО-Варна.

  В програмата на семинара бяха обсъдени следните проблеми:

  1. Системата за мониторинг на качеството на образователния процес и за реализацията на завършилите студенти в ШУ- Анкетирането като елемент на Системата за управление на качество.

  Модератор: доц. д-р Стефка Калева

  2. Гледната точка на завършилите студенти за обучението в Шуменския университет по данни от анкетирането, проведено през 2017 г.

  Модератор: проф. д.ик.н. Андрей Андреев.

  3. Гледната точка на потребителите на кадри за качеството и проблемите на подготовката на специалисти в Шуменския университет по данни от анкетирането, проведено през 2017 г.

  Модератор: доц. д-р Росица Давидова-Маджарова.

  Всички участници получават сертификат.

  Кръглата маса се провежда в рамките на университетски Проект № РД-08-95/06.02.2017 г. “Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Публикувано на 11/12/2017