Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Кръгла маса с работодатели

  Шуменският университет и фирма Адеко България – партньор по проекта “Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” – организират Кръгла маса на тема: “Анализ на изискванията и потребностите на пазара на труда”.

  Проектът с ръководител доц. Живко Жеков е един от трите основни проекта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по които Шуменският университет работи като бенифициент.

  Участниците в Кръглата маса ще дебатират върху възможностите за съвместна работа в процеса на актуализиране на учебните програми и тяхното практическо приложение и ще обсъждат приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието. Целта е да се определят направленията, в които практическото реализиране на обучените кадри е неадекватно спрямо реалните работни условия.

  Кръглата маса ще се състои на  13 ноември (сряда) от 15.00 ч. в Информационния център на Ректората.

  Публикувано на 12/11/2013