Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курсове за обучение по военна подготовка

  На основание  на Наредба, приета с Постановление  43/22.02.2013 г.  на Министерския съвет, Министерството на отбраната дава възможност на студенти от висшите училища в България за обучение по начална и специална военна подготовка.
  Обучението е безплатно и доброволно и ще се провежда в ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна, във ВА „Г. С. Раковски” в София и във НВУ „В. Левски” във Велико Търново. Продължителността на курсовете е не по-малко от 90 академически часа годишно.
  Каталогът за курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 г. и 2015 г. е публикуван на сайта на Министерството: http://www.mod.bg/bg/documents.html

  Заявки за участие на студенти от Шуменския университет ще се приемат на 2 април (сряда) от 15 до 15.30 часа в зала С-1.
  Публикувано на 31/03/2014