Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Лекция „Дивечът като биологичен ресурс”

    Лекция на тема „Дивечът като биологичен ресурс“ изнесе пред студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ ловният експерт на Североизточното държавно предприятие инж. Тервел Стефанов. На 29 ноември 2018 г. в конферентната зала на предприятието гостуваха студенти от IV курс, специалност „Екология“ на висшето училище.

    Ръководствата на Североизточното държавно предприятие и ШУ „Епископ Константин Преславски“ преди две години подписаха договор за сътрудничество, по силата на който студенти стажуват в предприятието и неговите териториални поделения. Лекцията „Дивечът като биологичен ресурс“ е включена в учебната програма на еколозите по идея на доц. Жени Димитрова, преподавател във висшето училище.

    Инж. Тервел Стефанов обясни на студентите какви грижи се полагат за дивеча и какво се прави, за да се ограничат набезите на бракониери в ловните територии. Запозна ги с най-добрите български трофеи от благороден елен и елен лопатар, дива свиня и дива котка. Според ловния експерт, от 30 години България държи първенството за трофей от благороден елен, отстрелян е в Североизточна България.

    Публикувано на 30/11/2018