Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Лекция на тема „Мисия, функции и задачи на Служба „Военна полиция“

  Публична лекция на тема „Мисия, функции и задачи на Служба „Военна полиция“ изнесе на 25 април в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ полк. Любомир Дучев, директор на Регионална служба „Военна полиция“-Варна.

  Лекцията се осъществи по покана на катедра „Управление на системите за сигурност“ във Факултета по технически науки и бе предназначена за студентите и преподавателите от специалност „Системи за сигурност“.

  Лекторът представи основни моменти, касаещи функционалните задължения, структура и организация на дейността по охрана на личния състав и обекти на Министерството на отбраната. Акцент бяха нормативната база, регламентираща дейността на институцията, зоните на отговорност и функциите на регионалните структури, на подходите за изграждане и оценка на системите за физическа и техническа сигурност на стратегически обекти на МО, разглеждана като елемент от системата за защита на националната сигурност на страната.

  Специфичните лекторски похвати и атрактивният стил на поднасяне на информация породиха многобройни въпроси от страна на слушателите. Бяха дискутирани въпроси, свързани с изучаване на международния опит и интеграция в организацията на тази специфична дейност за сектора за сигурност, изискванията и условията при участие на служители на службата в мисии на международни организации за сигурност, приетите системи въоръжение, както и възможностите за кандидатстване в териториалните структури на „Военна Полиция“.

  Преподавателите от катедрата обсъдиха с полк. Дучев възможностите за бъдещо сътрудничество, част от които са свързани с организиране на посещения на студенти в базата на регионалната служба и присъствие на нейни събития с международно участие, целящи запознаване с изградените и функциониращи системи за сигурност.

  Публикувано на 26/04/2017