Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Лятно обучение за докторанти и млади учени

  Центърът за обучение на докторанти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, съвместно с катедра „Икономика и математическо моделиране” във Факултета по математика и информатика и катедра „Математика и информатика” в Колеж-Добрич, организира лятно обучение за докторанти и млади учени в областта на математическо моделиране; моделиране на данни  и приложения.

  Основните теми ще бъдат:   

  • Методи и алгоритми (machine learning) за анализ на големи данни чрез алгоритмични техники на R и Python;
  • Анализ на итерационни методи (скаларни и интервални) за търсене на корените на нелинейни уравнения;
  • Анализ на итерационни методи за търсене на равновесие по Неш за игри върху положителни динамични системи;
  • Анализ на итерационни методи за търсене на стабилизиращо решение на Рикатиеви уравнения с индифинитна квадратична част;

  Участниците ще получат документ за успешно завършен курс „Средства за моделиране и анализ на данни“.

  Обучението ще се проведе в периода от 10 юли до 14 юли в град Елена. Разходите по пребиваването са за сметка на участниците.

  За контакти: проф. д.м.н. Иван Г. Иванов: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg и доц. д-р Вежди Хасанов:  hasanov@shu.bg

  Публикувано на 19/06/2017