Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • In Memoriam: проф. д-р архим. Павел Стефанов

  След кратко боледуване внезапно почина университетският преподавател от Катедрата по теология на Факултета по хуманитарни  науки проф. д-р архим. Павел Стефанов.

  Богослов със силна вяра и буден дух, ерудит и интелектуалец, той започва кариерата си в Шуменския университет през 1993 г. Преподава Обща история на Църквата, История на съвременните православни църкви, История на религиите и Литургика и полага много усилия за развитието на катедра “Теология”. Провежда голям брой научни специализации във Великобритания, Германия, Унгария, Швейцария, САЩ. Архим. Павел беше член на Съюза на учените в България, на Нюйоркската академия на науките, Американското дружество за църковна история, Американската асоциация по българистика и др.

  Проф. д-р архим. Павел Стефанов беше забележителен човек,  плодовит автор с активна църковна позиция, който оставя прекрасни богословски трудове след себе си.

  Академическата общност завинаги ще пази в благодарната си памет спомена за колегата, изследователя и учителя!

  Смирен поклон пред човека и учения проф. д-р архим. Павел Стефанов.
  Публикувано на 09/07/2012