Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • In Memoriam проф. ЕМИЛ БОЕВ

  На 13 януари ни напусна проф. Емил Боев – изтъкнат учен-тюрколог, един от създателите на специалността „Турска филология“ в Шуменския университет, Доктор хонорис кауза на Шуменския университет.

  Проф. Боев е роден през 1932 г. в с. Белоградец, Варненска област. Завършва турска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, става асистент, а през 1972 г. е избран за доцент. В периода 1976 г. – 1982 г. е заместник-декан на Факултета по западни филологии. През 1985 г. оглавява Центъра за източници езици и култура към Софийския университет.

  Научните интереси на проф. Боев са в областта на турската, татарската и българската диалектология, практическата и теоретичната турска граматика, алтаистиката и др. Автор е на редица монографии, учебници и изследвания в областта на турските, татарските и гагаузките езици, участва в редица международни форуми, чете лекции в чужбина.

  От 1992 г. до 2008 г. води лекционните курсове в Шуменския университет по Съвременен турски език, Диалектология, Сравнителна граматика на тюркските езици, Увод в алтаистиката и др.

  Проф. Боев завършва земния си път докато работи над поредната си статия …

  Академическата общност завинаги ще пази в благодарната си памет спомена за колегата, изследователя и учителя!

  СМИРЕН ПОКЛОН ПРЕД ЧОВЕКА И УЧЕНИЯ проф. ЕМИЛ БОЕВ!
  Публикувано на 14/01/2013