Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Международен ден на IEEE

    Празникът на международната организация IEEE бе отбелязан днес във Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. IEEE e световна организация на електроинженерите. Тя е основана в края на ХIХ век от Томас Едисон и Александър Бел – създатели на електрическата крушка, телефона и стотици изобретения за човешкия бит. Организацията е изградена по общества, като най-голямото от тях е компютърното общество.

    На тържеството присъства ръководството на Факултета по технически науки, преподаватели и студенти – членове на студентския клуб IEEE във висшето училище. Наставникът на клуба проф. д.т.н. Борислав Беджев поздрави присъстващите с празника. Председателят на клуба Румяна Василева – студентка от специалност „Системи за сигурност“, разказа за участието си в конгрес на IEEЕ. Той се е провел в Регинсбург, Германия, и в него са участвали 400 студенти от Европа, Азия и Африка.

    Проведена беше демонстрация с полет на дрон, който издигна на височина повече от 100 метра плакат за отбелязване празника на IEEE.

    Публикувано на 07/10/2016