Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международен филологически колегиум “Слово и общество”

  На 22 и 23 ноември  2018 г. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” ще се проведе Международен филологически колегиум на тема “Слово и общество”, организиран от Катедрата по история и теория на литературата и Факултета по хуманитарни науки.    

  В рамките на Колегиума са предвидени направленията Академични изследвания и Студентскопреподавателски семинар, чиято цел е да даде възможност на изявени студенти и докторанти от областта на хуманитарните науки да представят резултатите от съвместната си работа с преподаватели, научни ръководители или академични консултанти.

  Заявили участие с доклади в работата на Колегиума са над 40 преподаватели и студенти от България, Украйна, Словакия, Турция, Македония. Към събитието ще се присъединят и ученици от ППМГ „Н. Попович“ и Гимназията с хуманитарен профил „Йоан Екзарх Български“ в Шумен.

  Откриването е на 22 ноември 2018 г. в 9:30 часа в зала 219 в Корпус 1.

  Публикувано на 20/11/2018