Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международен симпозиум „Българският златен век”

  На 18 май в Шуменския университет започна работа международен симпозиум „Българският златен век”, организиран от Научния център „Преславска книжовна школа” към Факултета по хуманитарни науки.

  Събитието официално беше открито с тържествено и въвеждащо в тематиката слово на декана на Факултета – проф. дфн Ивелина Савова.

  Участие в научния форум са заявили 34 учени медиевисти от България, Русия, Швеция и САЩ. В заседанията със свои доклади, тезиси и съобщения ще се включат Антоанета Гранберг (Швеция), Мария Малыгина (Русия), Анчо Калоянов, Ростислав Станков, Христо Трендафилов, Веселин Панайотов, Тодорка Георгиева, Георги Тодоров, Тотю Тотев и др. Чрез конферентна връзка към дискусиите ще се присъедини и авторитетният медиевист Уилям Федер (САЩ). 

  Докладите на участниците ще бъдат публикувани в поредния тринадесети том на престижното издание „Преславска книжовна школа”.  

  Работата на научния форум продължава и на 19 май.

  Публикувано на 21/05/2012