Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международна конференция „Географски науки и образование”

  Факултетът по природни науки ще отбележи 1 ноември – Денят на Народните будители – с поредица от събития.

  На 1 и 2 ноември ще се състои втората международна конференция „Географски науки и образование”. В нея ще вземат  участие учени от Португалия, Чехия, Македония, както и от БАН, Софийския университет, Югозападния университет, Великотърновския университет и други висши училища в България.

  Докладите са разпределени в три научни секции: обществена география, природна география и географско образование.

  На 1 ноември от 15.30 ч. в Аулата на Ректората, в рамките на конференцията, публична лекция на тема „Южният полюс – пътуване към най-далечния юг” ще изнесе проф. д-р Христо Пимпирев – председател на Българския антарктически институт.

  Същият ден (петък) от 17.30 ч., по идея на Катедрата по биология, проф. Пимпирев ще открие своя изложба с фотоси от Антарктида в Художествената галерия „Елена Карамихайлова”.

  На 2 ноември (събота) от 11.30 ч. по покана на Катедрата по география и методика на обучението по география и съвместно с Регионалния исторически музей в Шумен, в залите на къща-музей „Лайош Кошут” ще се открие фото-изложба с лични фотоси на проф. Румен Пенин, преподавател по география в Софийския уинверситет. Темата на изложбата е „Географията – пътешествие и приключение”.

  Публикувано на 28/10/2013