Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международна научна конференция „Географски науки и образование” бе открита в Шуменския университет

  Международната научна конференция „Географски науки и образование” бе открита днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Тя се организира за пета поредна година от катедра „География и методика на обучението по география” към Факултета по природни науки, председател на организационния комитет е ръководителят на катедрата доц.  д-р Димитър Владев.

  В авторитетния научен форум участват над 100 учени от България, Италия, Турция, Македония, Чехия и Украйна. Включват се и учители по география от цялата страна и ученици от Шумен. Работата на конференцията ще бъде в няколко секции – Природна география, Обществена география, Географско образование, студентска сесия и постерна сесия. Целта е обмяна на мнения, опит и идеи по важни въпроси от областта на географските науки и образованието.

  Участниците в конференцията бяха приветствани от зам.-ректора на Шуменския университет доц. д-р Константин Константинов, от декана на Факултета по природни науки доц. д-р Петинка Галчева, от секретаря на Съюза на учените в България – клон Шумен доц. д-р Тодор Тодоров. Поздравителни адреси изпратиха ръководителите на катедрите „Геодезия” и „Туризъм” в Шуменския университет и ръководството на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

  Тази година конференцията е посветена на 20 години от създаването на катедра „География” в Шуменския университет. На темата за развитието на катедрата бе посветен и първият доклад „Географията в Шуменския университет – пътят през времето”, изнесен от доц. д-р Димитър Владев.

  Преподавателите от катедрата проф. д-р Ангел Велчев, проф. дгмн Цанко Цанков, проф. дгн Хернани Спиридонов, проф. дгн Георги Алексиев, проф. дтн Марин Генев, проф. д-р Марияна Николова, проф. д-р Чавдар Младенов, проф. д-р Велико Великов, доц. д-р Тодорка Кръстева и доц. д-р Аврам Аврамов получиха благодарствени адреси и сувенири на университета.

  Ученици от Средното училище „Сава Доброплодни” в Шумен изнесоха фолклорна програма.

   

   

  Публикувано на 04/11/2016