Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международна научна конференция „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878)“

  На 22 и 23 ноември 2018 г. ще се проведе международна научна конференция на тема „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878)“, организирана от катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“ към Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

              Конференцията е посветена на 185-тата годишнина от рождението на Добри Войников и 160-тата годишнина от основаването на първия български ученически многогласен хор. В нейната програма са включени доклади на учени от Франция, Полша, Унгария, Сърбия, Украйна, а също на изследователи от Българската академия на науките, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, от българските университети и други институции.

              На 22 ноември от 18 часа в концертната зала на община Шумен „Проф. Венета Вичева“ ще се състои тържествен концерт с участието на Симфониета Шумен, Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, Смесен хор „Родни звуци“ – Шумен, Академична хорова формация „Проф. Венета Вичева“ при Шуменския университет. В концерта ще вземат участие също редица солисти, част от които са преподаватели и студенти в Шуменския университет.

              Конференцията и концерта се организират със съдействието на Община Шумен, Народно читалище „Добри Войников–1856“ – Шумен, Регионален исторически музей – Шумен, Български хоров съюз, Фондация „Панчо Владигеров“. 

  Публикувано на 20/11/2018