Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Международна образователна акция “Тотальный диктант” в Шуменския университет

    За втора поредна година Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” ще бъде спонсор на международната образователна акция “Тотальный диктант” като предостави площадка за провеждането й. Организатор на мероприятието е Катедрата по руски език, чиито членове са оторизирани да съставят експертната комисия по проверка на писмените работи. На всички участници ще бъде издаден Сертификат за участие.

    “Тотальный диктант” се провежда по инициатива на Новосибирския държавен университет (Русия) едновременно в много точки по света и има за цел да провери грамотността на хората, които използват руския език.

    Катедрата по руски език и Центърът по русистика към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”  канят всички, които изучават и ползват руския език, да участват в това предизвикателство. Акцията е на 8 април от 14 часа и ще се проведе в Актовата зала на Педагогическия факултет.

    Публикувано на 03/04/2017