Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Международна работната среща „Игри и песни от детството”

    От 23 до 26 октомври Шуменският университет и Департаментът му във Варна ще бъдат домакини на международна работна среща в рамките на проекта Memory Boxes: a Garden of Reminiscence /Кутии на паметта: градина на спомените/. Проектът се осъществява по партньорската програма Грюндвиг и включва участници от различни образователни институции от Германия, Италия, Норвегия, Финландия, Литва и Полша. Координатор на проекта от страна на Шуменския университет е доц. д-р Румяна Тодорова, зам.ректор по научно-изследователската дейност и международнота сътрудничество.

    В съвременния контекст на динамични промени, икономическа нестабилност и породените от това миграционни и интеграционни процеси, особена важност придобива опознаването и осмислянето на историческото и културното наследство както в национален, така и в общоевропейски план. Метафорично представени, кутиите на паметта са онези места в човешкото съзнание, където всеки съхранява и натрупва преживявания, спомени и идеи, които оформят неговия светоглед и възприятието на родните и чуждите културни практики. Общувайки помежду си, представителите на различните страни-участнички обогатяват собствените си знания и представи и усъвършенстват уменията си за интеркултурна комуникация чрез участие в работни семинари, дискусии, презентации и практически дейности. Важна част от програмата по проекта е посещението на места, свързани с историческата и културната памет на населението на дадена страна.

    Работната среща в България ще бъде под надслов „Игри и песни от детството”, като всяка страна-участник ще представи на вниманието на останалите по две традиционни игри и песни. Това ще се случи през третия ден на посещението в Департамента на Шуменския универистет във Варна. Престоят на гостите в Шумен включва среща с Ректора на Шуменския университет на 24 октомври (четвъртък) от 9.30 ч. и зам.-кмета на град Шумен, както и посещение на паметника „Създатели на българската държава”, природно-историческия резерват Мадара, къща за гости с фолклорна програма в село Кюлевча, руините на втората българска столица и археологическия музей в Преслав. 

    Публикувано на 23/10/2013