Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международна юбилейна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще“

  Международна юбилейна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще“ ще се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ от 27 до 29 септември 2018 г. Тя е посветена на 40-годишнината на Катедрата по български език и ще бъде открита на 27 септември 2018 г. в 10 часа в Корпус 1 – Аула.

  Ще бъдат разгледани проблеми на съвременния български език, диахронната лингвистика, на общото, сравнителното, съпоставителното и балканското езикознание, на стандартологията, диалектологията, ономастиката, социолингвистиката, психолингвистиката, металингвистиката и др. интердисциплинарни полета.

  Със свои лекции ще участват чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев (Нужна ли ни е джендърлингвистика?), проф. д.ф.н. Стефана Димитрова (Ролята на екстралингвистичния фактор в лингвистичните изследвания) и проф. д-р Кина Вачкова (Антропонимична система и езиковата политика на българската държава). 

  Сред чуждестранните участници-българисти са:

  • Людвиг Селимски (Университет Катовице, Полша), 
  • Манфред Трумер (Университет Грац, Австрия), 
  • Хетил Ро Хауге (Университет Осло, Норвегия), 
  • Мария Воейкова (РАН, Санкт Петербург, Русия), 
  • Зейнеп Зафер (Университет Анкара, Турция), 
  • Красимир Иванов, Лидия Супрун-Белевич (Университет Минск, Беларус).

  Програмата на конференцията:

  http://kbe.shu.bg/wp-content/uploads/2018/09/prog-conf-kbe-2018-v2.pdf

  Публикувано на 24/09/2018