Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Министърът на образованието и науката в Шуменския университет

    На 16 ноември 2018 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна с ректора на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев. В срещата участваха кметът на Шумен Любомир Христов, председателят на Общото събрание на Университета доц. д-р Юрий Проданов, заместник-ректорите доц. д-р Стефка Калева, доц. д-р Екатерина Люцканова и доц. д-р Константин Константинов.

    Ректорът информира министъра за финансовото състояние на университета и го увери, че то е стабилно. Екипът постави въпроса за спрения прием в специалността Икономика. Министър Вълчев потвърди намерението на министерството да се ограничава този прием в цялата страна. Той препоръча Университетът да се съсредоточи върху подготовката на кадри с педагогическо образование. “Съвсем скоро ще има недостиг и на инженери, и геодезисти, както и на специалисти в областите хуманитарна и природоматематическа”, посочи министър Вълчев.

    Министърът бе в Шумен, за да участва в дискусия с представители на студентските съвети от 30 университета. От 16 до 18 ноември 2018 г. те проведоха Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

    Публикувано на 18/11/2018